Reklamacje i zwroty w sklepie DEKORATORNIA

Formularze zwrotów dostępne tutaj

  

1. Uszkodzona Przesyłka

Każda przesyłka jest ubezpieczona. Przy odbiorze należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych Prosi się o dokładne sprawdzanie STANU OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO w chwili odbioru, przy pracowniku firmy transportowej.
W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada jakiekolwiek uszkodzenia, ślady ingerencji lub widać, że została naruszona taśma firmowa należy PRZED PODPISANIEM LISTU PRZEWOZOWEGO spisać z kurierem protokół szkody (druk posiada kierowca). Protokół musi zostać spisany czytelnie, w sposób jasno opisujący stan palety/paczki. W przypadku np. rozdarcia folii, wgniecenia kartonu, w trakcie podpisywania protokołu należy zaznaczać na nim, że opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone. Tylko w ten sposób firma kurierska poniesie odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne przesyłki.
Jeżeli opakowanie zewnętrzne jest w nienaruszonym stanie, należy podpisać odbiór paczki.
Czas na spisanie protokołu reklamacyjnego wynosi maksymalnie 7 dni od dnia odbioru towaru dlatego jeśli po rozpakowaniu zamówiony towar okaże się uszkodzony wystarczy zadzwonić do kuriera w celu spisania protokołu reklamacyjnego. Informujemy, iż bez protokołu nie będzie możliwości złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja produktu

Jeżeli po otrzymaniu zamówionego produktu zostaną wykryte wady techniczne w tym:

  • zły rozmiar

  • zły materiał

  • brak części składowych zamówienia

prosimy o kontakt i przesłanie materiałów w postaci zdjęć cyfrowych na adres biuro@dekoratornia.net.pl.

Towar zostanie odebrany przez kuriera.

W terminie od 3 do 14 dni roboczych wyślemy ponownie wybrany produkt bez dodatkowych kosztów lub zwrócimy pieniądze.

UWAGA

Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie w jakim zostały dostarczone. W przypadku odkrycia wad technicznych przy montażu reklamacja nie zostanie uznana.

Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe, a także faktyczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania produktu przez klienta.

Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, a opakowanie zawierające reklamowany produkt musi zawierać wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będącego częścią tego zestawu.

 

3. Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) w okresie do 14 dni kalendarzowych od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo bez podania przyczyn, na odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Przed upływem tego terminu należy wysłać listem poleconym podpisane odstąpienie od umowy.  Towar należy odesłać w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy i zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, zdjęcia, obrazy autorskie, itp.

Wyjątki

Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku następujących umów:

  • dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta (w tym panele betonowe,donice betonowe,belki rustykalne,sztukateria wykonywana pod zamówienie indywidualne)
    (informacja o takim towarze jest umieszczona w opisie jako "TOWAR SPROWADZANY POD ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE")

  • dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej

W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, należy przesłać e-mailem podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z dokumentem zakupu.

Towar należy przesłać dowolną firmą kurierską na własny koszt na adres:

Maestro Łukasz Strasz

Ul. Szczecińska 17 D

54-517 Wrocław

lub NA ADRES INNYCH MAGAZYNÓW NA TERENIE POLSKI

(PRZED WYSYŁKĄ ADRES NALEŻY USTALIĆ ZE SPRZEDAWCĄ)

Zwrócony towar zostaje sprawdzony w ciągu 7 dni roboczych i jeśli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca lub zwrot do paragonu . Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, firma DEKORATORNIA dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta. W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.